Day: January 5, 2022

สาย ไฟ โซ ล่า เซลล์

สายไฟโซล่าเซลล์ คุณสมบัติคืออะไร ทำไมตอบโจทย์ระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะสายไฟโซล่าเซลล์ คุณสมบัติคืออะไร ทำไมตอบโจทย์ระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ

ระบบโซล่าเซลล์ ปัจจุบันถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน รวมไปถึงภาคการเกษตรเองก็ด้วย การติดตั้งโซล่าเซลล์ เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าประหยัดอย่างต่อเนื่องในระยะยาว วันนี้เราจะพูดถึงสายไฟโซล่าเซลล์หรือ หรือ PV1-F หรือจะเรียกว่า PV Cable ก็ได้ มาดูกันว่าสายไฟโซล่าเซลล์ มีคุณสมบัติอย่างไร ทำไมถึงออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ สายไฟโซล่าเซลล์ คือ สายไฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ มีการเคลือบดีบุก ตัวนำที่เป็นสายทองแดงฝอยเพื่อป้องกันออกไซด์ สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้มากกว่าสายไฟธรรมดาทั่วไป ดังนั้น การซื้อสายไฟสำหรับใช้ในระบบโซล่าเซลล์จะต้องเลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ถ้าเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความร้อนสูง จนเกิดไฟไหม้จากกระแสไฟที่มากเกินไปได้ ขนาดสายไฟที่นิยมใช้มักจะมีขนาด 4

READ MOREREAD MORE