Tag: เครื่องลดความชื้น

เครื่อง ลด ความชื้น

เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม มีกี่ประเภทแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรม มีกี่ประเภทแต่ละประเภทเป็นอย่างไร

เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรม ( dehumidifier ) เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากๆ ในกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมห้องแบบที่ไม่มีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกหรือไม่ค่อยได้รับแสงเต็มที่ เครื่องนี้จะช่วยทำให้อากาศถ่ายเทดีขึ้น ลดการเกิดเชื้อราในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นก็ยังช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับเครื่องจักรได้ด้วย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพนักงานเพราะความชื้นจะนำมาซึ่งสารก่อภูมิแพ้ เครื่องลดความชื้นอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท ปัจจุบันเครื่องลดความชื้นหรือเครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1.เครื่องลดความชื้นประเภทคอมเพรสเซอร์ เครื่องลดความชื้นประเภทคอมเพรสเซอร์เหมาะกับฤดูฝนและฤดูร้อน เนื่องจากสามารถลดความชื้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มอุณหภูมิห้อง กลไกการทำงานคือการดึงเอาความร้อนและความชื้นเข้าสู่ตัวเครื่องแล้วทำให้เย็นลง แต่ข้อเสียของเครื่องลดความชื้นประเภทนี้คือจะมีขนาดใหญ่มากกว่าประเภทอื่นๆ ดังนั้น อาจมีเสียงดังจากการทำงานที่รบกวนคล้ายกันกับเครื่องปรับอากาศ 2. เครื่องลดความชื้นแบบเดสิคแค้นท์ (เครื่องดูดความชื้น) เครื่องลดความชื้นแบบเดสิคแค้นท์ (เครื่องดูดความชื้น) บอกกับฤดูหนาว หรืออยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

READ MOREREAD MORE